e-Randevu
facebook twiter youtube Google Plus

NÖROLOJİ - ELEKTROFİZYOLOJİ BÖLÜMÜ

Baş ve boyun ağrıları, baş dönmesi, uyku ve denge bozuklukları, çınlama, yüz felçleri gibi birçok hastalığın muayene, teşhis ve tedavileri nöroloji uzmanları tarafından takip edilmektedir.

Nörolojik hastalıkların muayene ve tedavileri yanında, tüm elektrofizyolojik-nöro-otolojik testler EMG, EEG ve  Uyku testleri Nöroloji uzmanları, odyoloji uzmanı, odyometris, uyku-eeg teknisyeni ve laborantlarıdan oluşan bir ekip tarafından yapılmaktadır.

 

NÖROLOJİK-ELEKTROFİZYOLOJİK TESTLER

EMG (Kas ve Sinir Bio-Elektrik Ölçümü)

VEP-SEP-BAEP

EEG (Beyin Elektrosu)                  

EEG 
Aktivasyonlu EEG
EEG Monitarizasyonu
Çocuk EEG’si
Uyku EEG' si / Uyku Aktivasyonu

 

APNE HORLAMA  UYKU TESTLERİ 

  Polisomnografi / Tüm Gece Poligrafik Uyku Tetkiki

  Evde uyku testi (Apne-Link)

  CPAP-BPAP Uygulamaları

 

İŞİTME VE BAŞDÖNMESİ - DENGE TESTLERİ

Odyolojik Testler (İşitme Testleri)

  Odyogram; Saf Ses, Konuşma, Yüksek Frekans ve Komple Çocuk Odyogram  

  Timpanogram;  Akustik Refleksler  Östaki Tüpü Fonksiyon Testleri

  BERA (İç Kulak Ölçümü);  İşitme eşikleri tesbiti  Lezyon lokalizasyonu

  OAE (Oto Akustik Emisyon)                                                                                     

Vestibüler testler (Başdönmesi - Denge Testleri)

  VNG (Video Nistagmo Grafi)

  Posturografi 

  VHİT (Video Head Impuls Test) Denge manevraları (Epley - Hallpike)
                                                                        
                                                  İŞİTME VE DENGE TESTLERİ DETAYI
 İÇİN TIKLAYINIZ