e-Randevu
facebook twiter youtube Google Plus

TANI ÜNİTELERİ VE TESTLER

İŞİTME - KULAK BASINÇ TESTLERİ (ODYOLOJİK-TİMPANOMETRİK TESTLER)

Saf Ses - Konuşma  Odyogram
Komple Çocuk Odyogram
Yüksek Frekans Odyogram
Timpanogram-Akustik Refleksler
Östaki Tüpü Fonksiyon Testleri

APNE, HORLAMA VE UYKU TESTLERİ

Polisomnografi (Tüm Gece Uyku Testi)
Poligrafik Uyku Testi
Evde Uyku Testi
Uyku Aktivasyonu
CPAP-BPAP Uygulamaları

BERA / ABR / BAEP - OAE(OTO AKUSTİK EMİSYON)

İşitme Eşikleri Tesbiti
Lezyon Lokalizasyonu
İç kulak Emisyonları
İşitme Taramaları

SES VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI TESTLERİ

Video Laringo Stroboskopi
Nazo Faringo Laringoskopi

Akustik Ses Analizi
Ses ve Konuşma Bozukluklarını Değerlendirme
Sesletim Ses Bilgisi Testi

BAŞ DÖNMESİ - DENGE TESTLERİ (VESTİBÜLER TESTLER)

VNG / ENG   (Video / Elektro Nistagmografi)
Kalorik Test
Posturografi - vHIT  - VEMP
Denge Manevraları (Epley – Hallpike)
Baş Dönmesi - Denge Rehabiltasyon Uygulamaları

NÖROLOJİK (ELEKTROFİZYOLOJİK) TESTLER

EMG / VEP-SEP-BAEP
EEG / Çocuk EEG’si
Aktivasyonlu EEG
EEG Monitarizasyonu

Uyku EEG’si

ALERJİ VE SOLUNUM TESTLERİ

Alerjik Deri Testi (Prick)+Aşılar(İmmunoterapi)
Kanda Alerji Testleri (Spesifik IgE panelleri)
SFT (Solunum Fonksiyon Testi - Spirometri)
Rinomanometri (Burun Solunum Ölçümleri)
Sinüs Ultrasonografisi

KLİNİK LABORATUAR VE RADYOLOJİ

Biyokimya
Mikrobiyoloji
Kültürler - Strep Swap (BETA) Testi
Diş - Panaromik Röntgen
Sinüs Ultrasonografisi

PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME TESTLERİ

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
WISC-R Zeka Testi
MOXO (Dikkat Eksikligi ve Hiperaktivite Testi)
Denver II Gelişimsel Tarama Testi
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

İŞİTME CİHAZI UYGULAMASI

İşitme Cihazı Denemesi
Uygun Cihaz Belirlenmesi
Bilgisayarlı Cihaz Programlanması
Cihaz ve Ekleri Uygulama
İşitme Rehabilitasyonu