e-Randevu
facebook twiter youtube Google Plus

KULAK ÇINLAMASINDA UYGULANAN TESTLER

Tanının sağlıklı konulabilmesi için muayene yanında test, film ve laboratuvar incelemelerine ihtiyaç vardır.
 

İşitme ve iç kulak testleri

  1. Odyogram; Saf ses ve konuşma odyometrisi, Yüksek frekans odyometri konuşmayı ayırt etme yüzdesi, tedirgin edici ses yüksekliği testleridir.

  2. Çınlamanın frekans ve şiddetinin belirlenmesi; Çınlamanın hangi tonlarda ve hangi frekans aralığındaki seslerden oluştuğu belirlenir.

  3. Timpanoram; Kulak zarı ve  orta kulak hastalıklarının belirlenmesi için yapılır. Orta kulak basıncı, östaki borusu fonksiyonu ve kemikciklerin refleks cevaplarına bakılır.

  4. Otoakustik Emisyon (OAE); Otoakustik emisyonlar kulağa gelen sese karşı iç kulak tarafından oluşturulan yankı seslerdir. Bunlar dış kulak kanalına konan bir mikrofon yardımı ile saptanabilir, spontan olarak meydana gelirler. Bazı çalışmalarda OAE’lar ile iç kulak  fonksiyon bozukluğu ve tinnitus arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konmuştur.

  5. BERA, ABR; İşitme sisteminin elektriksel ileti yollarını  değerlendirmek amacıyla kullanılan BERA ile özellikle işitme sinirindeki tümör,kitle gibi oluşumları belirlemek için  tinnitusu olan hastaların işitsel uyarılmış beyin sapı biyoelektrik potansiyellerindeki değişimler araştırılır.

  6. VNG-POSTUROGRAFİ-VHIT;  Baş dönmesinin de ilave olduğu çınlamalarda uygulanan denge-baş dönmesi testlerinin yapılması  gerekebilir.


Radyolojik İncelemeler:

Özellikle ayırıcı tanı için ileri radyolojik tetkikler  gerekebilir.

Kan tetkikleri:

Kan testleri metabolik, hormonal ve diğer sistemik bir hastalık olup olmadığını belirlemek için gereklidir.

Diğer Testler