e-Randevu
facebook twiter youtube Google Plus

KULAK ÇINLAMASI NEDENLERİ

Çınlama nedenleri ve tedavisi konusunda şimdiye kadar tüm dünyada pek çok araştırma yapılmıştır ve yapılmaktadır. Sıklıkla kulak ve işitme sinirinin her hangi bir yerindeki, özellikle de iç kulağın salyangoz denilen koklear bölgesindeki hastalıklar sonucu çınlama oluşmaktadır.  Ancak burada oluşan patolojiler her zaman tam olarak belirlenemez..

Tinnitus bazen  beyin, baş ve boyundaki damarlarda bozulma, genişleme (anevrizma)  gibi hayati durumlardan kaynaklanabilir. Allerji, yüksek veya düşük tansiyon, tümör, şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, baş ve boyun travmaları, aspirin ve benzeri ağrı kesici ve antiromatizmal ilaçlar, çeşitli antibiyotikler, bazı sedatif/antidepresan ilaçlar da Tinnitus sebebi olabilir.

Günümüzde bilgisayar ve elektronikteki gelişmelerinde ışığında yapılan ileri elektro-fizyolojik çalışmalar, çınlama sebeplerinin  ve tedavilerinin belirlenmesi açısından geleceğe daha umutla bakmamıza neden olmaktadır.

   
            Kulağa Bağlı Çınlama-Tinnitus Nedenleri

 

İç kulak kaynaklı çınlamalar: Ani yüksek sese maruz kalma, uzun süre gürültülü ortamda çalışma, Menier hastalığı, Otoskleroz, labirentitler ve ve yaşlanma sonucu gibi iç kulak, işitme siniri ve işitmenin beyin içindeki bağlantılardaki bozulmalar sonucu oluşan birçok hastalık kulak çınlamalarına neden olur.

Kulak kanalı ve orta kulak yoluyla dışarıdan gelen ses dalgalarını elektriksel uyarılara dönüştüren iç kulak tüylü hücreleri ve işitme siniri, işitme sisteminin en hassas ve narin bölgesidir. İltihap, alerji, çok kuvvetli ani bir sese maruz kalma,  uzun süre çok gürültülü bir ortamda bulunma, kişinin özel duyarlığı olan bazı ilaçların kullanması, özellikle yaşlılıkta damar sertliğine bağlı kan dolaşım bozuklukları sıklıkla tiz tonda kulak çınlamaları oluşturur.

İşitme sinirinin beyne girdiği bölgede oluşan özellikle tümöral hastalıklar çınlama ve işitme kaybı yanında aynı yerdeki denge ve yüz sinirini de etkileyerek baş dönmesi, dengesizlik ve yüz felci de yapabilir. 

Yapılan araştırmalarla, aşırı ses ve gürültünün direkt olarak, iç kulağın ön bölümünde yer alan işitme hücrelerinde mekanik ve biyolojik değişikliklere yol açtığı kanıtlanmış ve uluslararası kuruluşlarda 90 dB üstü gürültü düzeyinin insan sağlığına zararlı olduğu kabul edilmiştir.

Çınlamaların Nörolojik  nedenleri
Kafa travması, multiple skleroz, ensefalit, menengit gibi hastalıklar, beyinde ödeme bağlı basınç artması veya damarsal bozukluklar,  beyindeki işitme yollarında ve işitme merkezinde hasar oluşturarak çınlamaya neden olabilirler.
 

Çınlamanın Psikolojik  nedenleri  
Depresyon, anksiyete gibi hastalıklarda çınlamalar olabilir. Ancak bazı hastalarda     tarif edilen  ses duyumları diğer   çınlamalardan farklıdır. Bu tür Psikolojik     tinnituslar gerçek kulak  çınlaması   değil,  halüsinasyondur.

 

Çınlamanın Diğer  nedenleri
"Objektif Tinnitus" olarak adlandırılan çınlamalarda,hastanın duyduğu ses   çevresindeki  insanlar ve doktoru tarafından duyulabilir.