KULAK ÇINLAMASINDA DEĞERLENDİRME VE MUAYENE


Bu tür hastaların değerlendirilmesi ve muayenesinde öncelikle aşağıdaki üç önemli konu üzerinde yoğunlaşılmalıdır.

 

  • Çınlamanın karakteristiği ve özelliklerinin belirlenmesi
  • İç kulak fonksiyonlarındaki bozuklukların saptanması
  • Tümör gibi önemli, ilerleyici bir hastalığın var olup olmadığının saptanması


Çınlamanın değerlendirilmesinde öncelikle hastanın anlatacakları büyük bir önem taşır.
Çınlama veya uğultunun nasıl bir ses olduğu, ne tarafta hissedildiği, devamlı mı aralıklı mı olduğu, uyku üzerine etkisi, birlikte baş dönmesi, işitme kaybı, kulak tıkanıklığı v.b. şikâyetlerin olup olmadığı detaylı olarak sorulmalıdır.

Tinnitus hastaları genellikle bu sorunun sadece kendilerinde olduğunu sanırlar ve başkalarına kulaklarındaki gürültüden bahsetmenin inandırıcı olmayacağını düşünebilirler. Bu hastaların birçoğu gürültülü ortamda konuşmakta sıkıntı çeker. Bunun sonucu kalabalık yerlerden uzak dururlar ve bu davranış kendilerini başkalarından izole etme sonucunu getirir. Günümüzün toplumunda bu izolasyon bile yaşam kalitesini ciddi biçimde bozmaya yeterlidir. Tinnitus yüzünden işitmeden tamamen vazgeçmeye hazır hastalar olduğu gibi intihara kadar götürebileceğide unutulmamalıdır.

Hastalar sesi; vızıltı, esinti, zil çalması, gürlemeler, kaynamalar, rüzgâr sesi, çağlayan sesi ve ıslık sesi gibi çeşitli ifadelerle tanımlarlar. Bir kulağından ya da iki kulağından birlikte ses duyduğunu, sesin başın arkasından, yanlarından, ortasından veya derinden, hatta bazen sesin dışarıdan geldiğini söyleyebilir. Bu bilgiler bazen değerli olabilir.

Hastanın sorgusu sırasında, mesleği, hobileri ve alışkanlıkları sorulmalı, büyük sanayi gürültüleri ortamında uzun yıllar çalışma, avcılık, atıcılık, askerlik sırasında ateşli silah kullanımı özellikle öğrenilmelidir.

Geçmişte kafa travması, kulağa yan etkisi olan ototoksik ilaç kullanım, alerji, şeker hastalığı, hormonal hastalıklar, guatr, epilepsi, otoskleroz mutlaka sorulmalı, çınlamanın psikolojik hastalıklarla yakın bir ilişkisi olabileceği de akılda tutulmalıdır.
 

Şikayetleri hakkında detaylı bilgi alındıktan sonra endoskopik ve mikroskopik KBB muayenesi, nörolojik muayene ve genel tıbbi muayene yapılarak hangi test ,film ve tetkik  isteneceğine  karar verilir.

 

 


 

soru - yorum

ÜCRETSİZ OTOPARK ve VALE HİZMETİ
(Kapalı otoparka LPG'li araç alınmaz.)