Horlama ve Apnede Alt - Üst Çene Ameliyatları

Çift çene ameliyatı ya da maksillomandibüler ilerletme olarak adlandırılan alt ve üst çene kemiklerinin ilerletilmesi ameliyatı alt ve üst çene kemiklerinin iç kısmında kalan yumuşak dokuların öne doğru çekilmesini sağlayarak hem yumuşak damak hem de dil kökü arkasındaki hava yolunun genişlemesini sağlayan bir yöntemdir. Bu teknik uyku apnesi hastalığına yönelik geliştirilmiş bütün cerrahi yöntemler arasında hava yolunda en fazla genişleme sağlayan yaklaşım olmasına karşın ameliyat sonrası iyileşme döneminin daha uzun ve zor olması yanında potansiyel riskleri nedeni ile genellikle diğer yöntemlerden fayda görmeyen hastalarda ikinci faz cerrahi olarak gündeme gelmektedir.

Muayene ve sefalometrik radyolojik değerlendirmelerle yüz ve çene kemiklerinin boyutlarında hava yolunda daralmaya neden olabilecek düzeyde belirgin gelişim bozukluğu saptanan hastalarda ise çene ilerletme ameliyatları ilk tedavi seçeneği olarak uygulanabilmektedir.

Alt üst çene ilerletme ameliyatı

Alt ve üst çene arasında uyum sorunları olan hastalarda bu cerrahi yöntem ile hava yolunun genişlemesi ile birlikte normal alt-üst çene ilişkisi de sağlanabilmektedir. Uyku apnesi nedeni ile yapılan çene ilerletme ameliyatlarında sadece alt ve üst çene arasındaki uyum sorunu nedeni ile yapılan benzer ameliyatlara göre daha fazla ilerletme yapıldığından ameliyatın zorluğu, riskleri ve ameliyat sonrası sıkıntılar daha fazla olmaktadır.

Genel anestezi altında yapılan alt-üst çene ilerletme ameliyatı sırasında tüm cerrahi işlemler ağız içerisinden gerçekleştirilmekte ve çene kemikleri özel cerrahi aletlerle kesildikten sonra öne çekilerek yeni pozisyonlarına Titanyum plak ve vidalarla tespit edilmektedir. Ameliyat sonrasında yumuşak gıdalar önerilmekte, normal çiğnemeye kemik iyileşmesi 4-6 haftada tamamlandıktan sonra başlanmaktadır.

soru - yorum

ÜCRETSİZ OTOPARK ve VALE HİZMETİ
(Kapalı otoparka LPG'li araç alınmaz.)