HASTALARIMIZIN HAK ve SORUMLULUKLARI

HASTALARIMIZIN HAKLARI

 • Hastanın merkezimize başvurması ile başlayan tıbbi sürecinde; kendisine uygulanacak olan girişimler ve maddi karşılıkları, bu girişimlerin yararları, riskleri ve  uygulanabilecek alternatif tedaviler hakkında anlaşılabilir bir dille bilgi edinme hakkı vardır.

 • Kendisine sağlık hizmeti veren  personel hakkında her türlü kimlik bilgisi  ve mesleki deneyimi hakkında bilgilenme, tedavinin herhangi bir aşamasında ikinci bir görüşü alma hakkı vardır.

 • Her hastanın; ırk, dil, din ayrımı gözetmeksizin eşit olarak, saygın bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır.

 • Sağlık kuruluşunu, hekimini ve diğer sağlık personelini seçebilme ve değiştirebilme, kendisiyle ilgili tıbbi kararlara ve tedavi planına katılma veya reddetme hakkı vardır.

 • Hastalığı ve  yapılacak her türlü girişim hakkında aydınlatılma, bigilendirilme ve onayının alınmasını isteme hakkı vardır.

 • Hastalarımızın; tüm bilgilerinin gizlilik esaslarına uyarak saklanmasını, tıbbi kayıtlarının tam ve doğru olarak korunmasını isteme, bu kayıtlara, kendisi veya yetkili kıldığı kişi tarafından istediğinde ulaşabilme hakkı vardır.

 • Merkezimizde, hastalarımızın  kolayca ulaşabileceği, kendisini dinleyen, sorunlarını rahatça anlatabileceği bir başvuru mekanizmasına  ulaşma hakkı vardır.


HASTALARIMIZIN SORUMLULUKLARI

 • Hastalarımız, tıbbı hizmet vermekle görevli doktor ve yardımcı sağlık personeline  sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi    vermek ile sorumludur.

 • Hastalarımız tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları
  doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle  yükümlüdür.

 • Hastalarımız doktoru tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

 • Hastalarımız, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

 • Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur.Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hastalarımız  ve yakınlarının bunu ödeme sorumluğu vardır.

ÜCRETSİZ OTOPARK ve VALE HİZMETİ
(Kapalı otoparka LPG'li araç alınmaz.)