HASTALARIMIZIN HAK ve SORUMLULUKLARI

HASTALARIMIZIN HAKLARI

 • Hastanın merkezimize başvurması ile başlayan tıbbi sürecinde; kendisine uygulanacak olan girişimler ve maddi karşılıkları, bu girişimlerin yararları, riskleri ve  uygulanabilecek alternatif tedaviler hakkında anlaşılabilir bir dille bilgi edinme hakkı vardır.

 • Kendisine sağlık hizmeti veren  personel hakkında her türlü kimlik bilgisi  ve mesleki deneyimi hakkında bilgilenme, tedavinin herhangi bir aşamasında ikinci bir görüşü alma hakkı vardır.

 • Her hastanın; ırk, dil, din ayrımı gözetmeksizin eşit olarak, saygın bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır.

 • Sağlık kuruluşunu, hekimini ve diğer sağlık personelini seçebilme ve değiştirebilme, kendisiyle ilgili tıbbi kararlara ve tedavi planına katılma veya reddetme hakkı vardır.

 • Hastalığı ve  yapılacak her türlü girişim hakkında aydınlatılma, bigilendirilme ve onayının alınmasını isteme hakkı vardır.

 • Hastalarımızın; tüm bilgilerinin gizlilik esaslarına uyarak saklanmasını, tıbbi kayıtlarının tam ve doğru olarak korunmasını isteme, bu kayıtlara, kendisi veya yetkili kıldığı kişi tarafından istediğinde ulaşabilme hakkı vardır.

 • Merkezimizde, hastalarımızın  kolayca ulaşabileceği, kendisini dinleyen, sorunlarını rahatça anlatabileceği bir başvuru mekanizmasına  ulaşma hakkı vardır.


HASTALARIMIZIN SORUMLULUKLARI

 • Hastalarımız, tıbbı hizmet vermekle görevli doktor ve yardımcı sağlık personeline  sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi    vermek ile sorumludur.

 • Hastalarımız tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları
  doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle  yükümlüdür.

 • Hastalarımız doktoru tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

 • Hastalarımız, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

 • Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur.Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hastalarımız  ve yakınlarının bunu ödeme sorumluğu vardır.

soru - yorum

ÜCRETSİZ OTOPARK ve VALE HİZMETİ
(Kapalı otoparka LPG'li araç alınmaz.)